English| മലയാളം

Kasaracode Municipality

Draft Voters List 2020
 1. www.lsgelection.kerala.gov.in/voters/view
 2. www.lsgelection.kerala.gov.in/search/voter
 
 
 
EMPANELMENT OF ARCHITECTS/ CONSULTANT

EXPRESSION OF INTEREST
 
Empanelment Of Architects/ Consultant Expression Of Interest <<Click to open
 
Time extension for Empanelment of Architects/Consultant << Click to open
 
2019-20 പദ്ധതി അറിയിപ്പുകള്‍
 
1.2019-20 പ്രവര്‍ത്തകസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ <<Click to open
 
 2. 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പേരും അര്‍ഹത മുന്‍ഗണനാ മാനദണ്ഡങ്ങളും <<Click to open
 
3. Notice for Benificiary Selection- Handicapped person Moving Equipment << Click to Open
2019-20 Plan Beneficiary List
 
1. Beneficiary List Of Project Numbers: 08; 09 ;11 ;12 ; 14 <<Click to Open
2. Benificiary List OF Project Numbers: 02;03;04;05;06;24 <<Click to  open
3. Benificiary List Of Project Numbers :  95; 98 << Click to open
4. Benificiary List Of Project Number   : 26 << Click To open
5. Benificiary List Of Project Numbers : 20; 22; 25 << Click to open
6. Benificiary List Of Project Number   : 19 << Click to open
 
 
 
2019-20 പദ്ധതി ടെന്‍റര്‍ വിവരങ്ങള്‍
 
1.Tender -PW2-27063/16  dated  24/06/2019 << Click to open
2.Tender P2-10482/19 E- tender Dated 23-12-2019 << Click to Open 
3.Tender P2-1042/19 Re-E tender / Retender Dated: 16-12-2019 << Click To Open
4.Tender Time extension P2-10482/19 Dated: 19-12-2019 << CLick to Open 
2018-19 പദ്ധതി ടെന്‍റര്‍ വിവരങ്ങള്‍
 
1.Tender P2-22003/17 dated 13/11/2018 <<Click to open
 
2.E tender / E tender Re Tender P2-22003/17 Dated:23/11/2018 <<Click To open
 
3.Tender Extension അറിയിപ്പ്<<Click to open
 
4.Tender P2-22003/17 (tender) Dated 21-02-2019 << Click to open
5. Tende P2-22003/2017 (tender) Dated 22-02-2019 Extension Notice << Click to open
 
2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 
 
 01.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 237/2018<< click to open
 
 02.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 235/2018<< Click to open
 
 03.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 39/2018<< Click to open
 
 04.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 26/2018<< Click to open
 
 05.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 246/2018<< Click to open
 
 06.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 236/2018<< Click to open
 
 07.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 234/2018<< Click to open
 
 08.ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രോജക്റ്റ് നം- 38/2018<< Click to open
 
 09. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക  2018-19 കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനം 1<< Click to Open
 
 10. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക  2018-19 കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനം 2<< Click to open 
 
 11.ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2018-19 കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനം<< Click to open
 
 12.എസ്സ് സി ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക 2018-19 തിരുത്തല്‍ വരുത്തിയത് <<Click to open
 
 13.അധിക ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2018-19 - ക്യഷി << Click To open
 
കോമണ്‍ മാരേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ - ഓണ്‍ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം>>Submit Application<<